DJELATNOSTI

Naši proizvodi i usluge odlikuju se visokom kvalitetom i pouzdanošću, te su standard prema kojem se uspoređuju i vrednuju ostali. Zato pri izboru naših dobavljača određujemo zahtjeve kvalitete i zaštite okoliša i ne pristajemo na kompromise. Težimo da naši kupci i dobavljači u nama imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog partnera u poslovanju.

SANACIJE I SPECIJALNI RADOVI U GRADITELJSTVU

Vrste radova:

 • Sanacije i rekonstrukcije betonskih konstrukcija
 • Sanacije i antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija
 • Sanacija zidanih konstrukcija
 • Specijalni radovi u građevinarstvu

Tvrtka GEOTEHNIKA d.o.o., u svojem radu koristi najmodernije dostupne metode i tehnologije, te materijale koji uz stručno znanje i iskustvo našeg kadra omogućuju uspješnu provedbu sanacija ali i ostalih zadataka s kojima se susrećemo u našem svakodnevnom radu.

Radovi na sanacijama i rekonstrukcijama betonskih konstrukcija na građevinama cestovne i željezničke infrastrukture (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, tuneli, propusti, temelji,…), građevinama industrijske i energetske infrastrukture (bazeni, brane, rezervoari, silosi,…), raznim hidrotehničkim te građevinama ostale namjene.

Sanacije i antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija cestovne i željezničke infrastrukture, te konstrukcija industrijske infrastrukture i konstrukcija u energetskom sektoru.

Sanacije zidanih konstrukcija od opeke i kamena. Uslijed akumulacije negativnih utjecaja (neadekvatna konstrukcijska rješenja, slijeganje temelja, veća opterećenja od predviđenih, prenamjena postojećih građevina,…) na konstrukciju u eksploatacijskom vijeku građevine javlja se potreba za sanacijom, rekonstrukcijom ili ojačavanjem zidanih konstrukcija.

U sanacijama se najčešće koriste sljedeći postupci:

 • Zamjena ispune sljubnica
 • Sanacija pukotina injektiranjem
 • Injektiranje šupljina u ziđu
 • Pojačanje stropnih dijafragmi
 • Pojačanje uglova zgrada čeličnim vezama ili FRP sustavima
 • Povezivanje zidova čeličnim šipkama i trakama ili FRP sustavima
 • Pojačanje konstrukcija usijecanjem vertikalnih i horizontalnih serklaža
 • Pojačanje konstrukcija izvedbom novih AB zidova i okvira
 • Pojačanje konstrukcija izvedbom čeličnih okvira ili okvira od FRP sustava
 • Pojačanje zidanih zidova i stupova izvedbom armirane cementne žbuke (torkretiranje) ili AB obloge (u oplati)

Specijalni radovi u građevinarstvu

 • Hidroizolacije bitumenskim i sintetskim folijama
 • Sanacija kapilarnog uzdizanja vlage

Statička ojačanja konstrukcija FRP i FRG sustavima (postavljanjem karbonskih lamela i tkanina ili mreža sa karbonskim vlaknima)

IZGRADNJA OBJEKATA

Građenje objekata cestovne i željezničke infrastrukture te objekata u visokogradnji.

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 • Izgradnja i sanacija odlagališta otpada
 • Izgradnja i opremanje pretovarnih stanica
 • Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta