Politika sustava upravljanja

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA GEOTEHNIKA d.o.o. obvezuje se izvoditi radove poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima. Za GEOTEHNIKU d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području izvođenja radova niskogradnje i visokogradnje, sanacije konstrukcija, obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, za siguran rad, korištenje sredstava zaštite i odgovoran stav prema vlastitom zdravlju i napretku. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti zaposlenika, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvatiti ih kao nova standardna rješenja. GEOTEHNIKA d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvedenih radova, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnosti na radu brinuti ćemo se da što manje onečišćujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti te stvorimo sigurna radna mjesta za naše zaposlene. Dajemo punu podršku za savjetovanje i sudjelovanje radnika u svim bitnim elementima sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Posebnu pažnju posvećujemo sprječavanju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, ekoloških i fizičkih šteta, te općenito sprječavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao. Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznanje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama. Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja. Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime GEOTEHNIKA d.o.o. U Rugvici, 30.04.2020. Prokurist: Mario Lasan